AB Piešťany 14

 In Mesto a ľudia

Sviatky boli iné na aké sme boli zvyknutí. Krásne počasie a obmedzenie pohybu ako by dávali najavo krehkosť nášho bytia. Je naozaj život tak krehký ako sa ukazuje v týchto dňoch? Čakanie na filmového hrdinu, ktorý zachráni ľudstvo pred skazou sa nekoná. Miesto toho tisíce zdravotníkov denne nasadzujú svoje životy po celom svete, aby aspoň zmiernili chorobu, ak sa to dá. Vo filmovej reči sú to tí dobrí, kto je teda tým zlým? Je to nový koronavírus? Sú to “pojedači” divokých zvierat v Číne? Je to náš spôsob života a devastácia prírody? Sú to egoistickí vodcovia, ktorí boli slepí k nebezpečenstvu, ktoré ohrozovalo ich krajiny a ľudí? Krehkosť nášho bytia je v chýbajúcej pokore. Napínanie svalov, miesto hľadania riešení, silné reči miesto mlčania, ak o probléme nič neviem, bezohľadný boj o prírastky ekonomického rastu namiesto skromnej a pre ľudstvo užitočnej produkcie výrobkov a služieb. Tak by sa dalo pokračovať veľmi dlho. Nové AB nájdete po kliknutí na AB14