A.B. Piešťany 1

 In Mesto a ľudia

Po kratšej prestávke opäť štartujeme. Tento rok slávi AB-čko 30 rokov od prvého vydania. Pamätníci si určité spomenú na jeden list A3, ktorý raz za dva týždne nachádzali v schránkach. Postupne sa všetko menilo, pribudla ďalšia strana a noviny prešli na týždenník. Dlho redakcia váhala s prechodom na farbu, aj keď tomu nebránili technické a ekonomické dôvody. Meniaca sa doba prinútila aby sa AB-čko vyfarbilo. Z recesie ako spomienka na začiatky zostala prvá strana v pôvodnej podobe, teda čiernobiela. Prajeme Vám všetko naj..naj… v roku 2020 a príjemné chvíle pri novinách. Tie internetové si môžete prečítať po kliknutí na odkaz AB1