POĎAKOVANIE

podakovanie_sordilova_24

Ďakujeme všetkým
za účasť na poslednej
rozlúčke
s našou milovanou
Zuzanou SORDYLOVOU,
ktorá sa konala dňa
11. 6. 2019.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_lazarova_24

So smútkom v srdci sme si dňa
23. 6. 2019 pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná
Marcela Lazárová.
„Bolesťou unavená si tíško zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo si
mala rada. S tichou spomienkou ku
hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
S láskou a úctou spomínajú manžel
Pavol a deti Pavol a Marcela s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_valentova_23

Dňa 11. júna 2019
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá
maminka a babinka
Helena Valentová
z Banky.
S láskou a úctou spomína rodina.

SPOMIENKA

podakovanie_20

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 17. mája 2019 prišli
na poslednú rozlúčku s naším
drahým zosnulým
Antonom Tompošom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_urban_23

Dňa 12. júna 2019
sme si pripomenuli
tretie výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra Urbana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína rodina
a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_scipak_22

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci sme si dňa 6. 6. 2019
pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Peter ŠČIPÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti Alex a Veronika.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

POĎAKOVANIE

spomienka_kubinec_18

Dňa 10. mája 2019
uplynul rok, čo nás
náhle navždy opustil
náš milovaný
Martin KUBINEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_ondris_21

Kde lásku pochovali, tam už
moc šťastia niet, len smútok
z očí hľadí, ako mráz spálil
náš najdrahší kvet.
Dňa 2. júna 2019 uplynú
4 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Jožko Ondris
z Moravian nad Váhom.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_poracky_21

Dňa 16. júna 2019
uplynú 3 roky čo nás
navždy opustil
Juraj Poracký.
S láskou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_urbanovci_19

Dňa 16. mája 2019 uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša drahá mamina
Emília Urbanová
a 31. mája 2019 si pripomíname
15. smutné výročie
úmrtia nášho milovaného tatina
Pavla Urbana.
„Na krídlach smrti odišli ste v diaľ,
v duši nám zostala bolesť a žiaľ.
Na tejto zemi už Vás viac niet,
ale ste tam, kde je krásny svet.“
S láskou a bolesťou v  srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_drobny_19

So smútkom v srdci
si 20. mája 2019
pripomenieme
1. výročie,
čo nás opustil náš drahý
Dezider DROBNÝ.
S láskou spomína manželka,
synovia s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

spomienka_scepka_20

Dňa 24. mája 2019
si pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho otca
Karola Ščepku,
ktorý nás opustil vo veku
nedožitých 81 rokov.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry s rodinami a syn Miloš.

SPOMIENKA

spomienka_palkech_18

V tomto období uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustili
naši drahí rodičia
Anna a Ján Palkechoví
z Trebatíc.
Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_haring_19

Dňa 16. mája 2019
sme si pripomenuli
6 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, svokor, dedko, brat
a švagor
Anton HARING.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomieka_soukup_19

Dňa 20. mája 2019
uplynie smutný rok
od chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Peťko Soukup.
Naše myšlienky sú stále
s Tebou, veľmi nám
chýbaš.

SPOMIENKA

spomienka_kicin_17

„Smrť je len jedna z ciest, ktorou
každý človek kráča a kde jeho
putovanie po Zemi končí. Tak ako
aj každý film má svoj koniec, tak
aj ľudský život má svoj koniec.“
Dňa 4. mája 2019, so smútkom v srdci,
uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko, brat a kamarát
Michal Kičin.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
vnúčatá Filip a Richard, syn Michal
s priateľkou Ivanou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_melicher_18

Dňa 12. mája 2019
si pripomenieme
3. smutné výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Jaroslav MELICHER.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, vnuk a vnučka.

SPOMIENKA

spomienka-urban_18

Dňa 14. mája 2019 si pripomíname
rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel, tatino,
dedeno, svokor
Michal URBAN.
Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal rád.
V tichosti ku hrobu chodíme, pri pla-
mienku sviečok na Teba spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
S láskou a bolesťou v srdci spomína
mama, manželka, dcéry, zať a milované
vnúčatá.

SPOMIENKA

spomienka_turnova_16

„Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa uchovajte.“
Dňa 1. mája 2019 si pripomíname
1. výročie, kedy nás bez rozlúčky
opustila milovaná
Magdaléna TURŇOVÁ
rod. Švecová,
vo veku nedožitých 68 rokov.
Smútiaci manžel Milan s rodinou

POĎAKOVANIE

podakovanie_miklovic_18

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí dňa
7. mája 2019 prišli
na poslednú rozlúčku
s našim drahým zosnulým
Petrom MIKLOVIČOM.
Ďakujeme za prejavy

SPOMIENKA

spomienka_belan_18

Pred 20 rokmi, 15. mája 1999,
bol pre nás najsmutnejší deň,
keď nás vo veku 24 rokov
opustil
Peter Belan z Piešťan.
S láskou na neho spomínajú
mama Viola, sestry Iveta, Ingrid,
Jarka a krstná Zitka. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí na neho nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bucko_16

Dňa 28. apríla 2019
si pripomíname 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Janko BUCKO zo Sokoloviec.
Kto ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_bezak_17

Dňa 5. mája 2019
uplynie 6 rokov,
čo nás náhle navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, deduško
a pradeduško
Jozef BEZÁK.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra a syn
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_valent_16

Dňa 23. apríla 2019
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
Alojz Valent z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_zbyvatel_15

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň…
Niekedy sa len tak pozriem hore,
usmejem sa a poviem si – viem,
že si to bol Ty…
Dňa 26. apríla 2019 si pripomenieme
nedožité 70. narodeniny
nášho milovaného
Mariána ZBYVATEĽA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_janisik_16

„Dni utekajú, roky
pribúdajú, ale spomienky
na Teba v našich srdciach
stále zostávajú.“
Dňa 4. mája 2019 uplynú
štyri roky, čo nás opustil manžel,
otec a dedko
Pavel JANIŠÍK.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_palenik_13

Dňa 7. apríla 2019
uplynie 30 smutných rokov
od tragickej smrti
nášho milovaného syna
Miroslava PÁLENÍKA.
S láskou a úctou spomínajú
maminka, otec a súrodenci.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomenú s nami.

SPOMIENKA

spomienka_stancekova_14

Dňa 11. apríla 2019
sme si pripomenuli
2. smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná
Emília STANČEKOVÁ
rod. Zvardoňová.
S láskou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vetrik_14

Dňa 18. apríla 2019
si pripomenieme nedožité
55. výročie narodenia
nášho syna
Jaroslava Vetríka.
Kto ste ho poznali, prosím
za tichú spomienku.
Spomínajú matka a brat Fero.

SPOMIENKA

spomienka_machaj_12

So smútkom v srdci
si pripomíname 1. výročie
tragickej smrti
nášho milovaného syna
Vladka MACHAJA,
ktorý nás opustil 30. marca 2018.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte
mu tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú mama,
sestra Ejka s rodinou
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_curidlova_12

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
za Teba sa modlíme.
Dňa 3. apríla 2019 si pripomenieme
7. výročie úmrtia mojej manželky
Anny ČURIDLOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra Janka s rodinou, synovia
Miloš a Dušan s rodinou.

POĎAKOVANIE

spomienka_michna_12

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 28. marca 2019
prišli naposledy rozlúčiť
s naším milovaným
Ing. Alojzom Michnom,
ktorý nás opustil 22. marca
vo veku 90 rokov.
Tiež chceme poďakovať
Ing. Márii Šiškovej, predsedníčke
Ligy proti rakovine Piešťany,
za pekné slová počas poslednej
rozlúčky. Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomien_babuska_11

V tomto čase uplynulo
22 rokov od úmrtia
milovaného manžela,
pána Karola Babušku.
S láskou a vďakou v srdci
spomína manželka.

SPOMIENKA

spomienka_stiskal_12

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich
srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 27. marca 2019 sme si
pripomenuli 1. výročie úmrtia
Stanislava Stískala.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a ostatná rodina

SPOMIENKA

spomienka_vavro_8

Len ten, kto stratil
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. marca 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Milan Vavro.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_gula_10

„Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň… Niekedy
sa len tak pozriem hore, usmejem
sa a poviem si – viem, že si to bol Ty…“
Dňa 19. marca 2019 si pripomíname
smutné 5. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, manžel,
deduško, syn a brat
Jaroslav Gula.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

PARTE

spomienka_nuhala_11

Oznamujeme, že dňa
19. marca 2019 si povolal
k Sebe Všemohúci nášho
manžela, otca, krstného otca,
uja, dedka a pradedka
Ing. Františka Nuhála
vo veku 93 rokov.
Pohrebný obrad s našim drahým
zosnulým bude dňa 23. marca 2019
počnúc svätou omšou o 13.00 h
vo farskom kostole
v Moravanoch nad Váhom.
Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti.

POĎAKOVANIE

podakovanie_stiene_14

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili do večnosti
dňa 23. marca 2019
v Moravanoch nad Váhom
nášho drahého zosnulého
Ing. Františka Nuhála.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_antal_8

Dňa 4. marca 2019
by oslávil 95. narodeniny
náš drahý
Ján ANTAL
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Marika s rodinou
a syn Milan s rodinou.