Časť zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom rôzne
výhody, ako priamo pri výkone práce, tak v mimopracovnej dobe.