Časť zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom rôzne
výhody, ako priamo pri výkone práce, tak v mimopracovnej dobe.

Ponúkame:
• prácu v atraktívnom prostredí Kúpeľného ostrova,
v stabilnej a perspektívnej medzinárodnej spoločnosti
s dlhoročnou tradíciou
• prácu v príjemnom pracovnom prostredí za férových
pracovných podmienok
• garantujeme vyplatenie mzdy najneskôr v 10. deň
nasledujúceho mesiaca, dodržiavanie legislatívy
je samozrejmosťou
• zamestnanecké benefity:
– tuzemské i zahraničné rekreácie a kúpeľné procedúry
za zvýhodnených podmienok
– lacné stravovanie a služobné ubytovanie
– využívanie moderného fitness za symbolickú cenu
– firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
– mnohé ďalšie finančné a nefinančné benefity
(príspevok pri narodení dieťaťa, odmena za odpracované
roky, pri odchode do dôchodku a iné)

Benefity:

– BEZPLATNÁ DOPRAVA (Piešťany, Vrbové, Nové Mesto n/V)
– stabilné pracovné miesto
– príjemné pracovné prostredie
– 13. plat v plnej výš‎ke podľa dosiahnut‎ých vý‎sledkov
– kvartálne odmeny
– cestovn‎ý príspevok
– jubilejné narodeninové poukážky
– transparentné dmeňovanie
– stravné lístky v hodnote 4€
– mimoriadne odmeny