Viac k pracovným pozíciám uverejneným na stránke profesia

POŽIADAVKY:
• manuálna zručnosť
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
pracovitosť
• ochota pracovať na zmeny, práca v stoji
MZDA:
ZÁKLADNÁ MZDA 673 € + MESAČNÉ BONUSY DO 85 €
+ PRÍSPEVOK NA DOPRAVU 40 € (spolu DO 798 €)
+ príplatky za poobedné a nočné zmeny
+ príplatky za nadčasy: v týždni 25 %, v sobotu 50 %,
v nedeľu 100 %
+ príplatky za soboty 0,80 Eur/hod.,
príplatky za nedele 1,60 Eur/hod.
BENEFITY:
• práca na TPP, prax v oblasti automobilového
priemyslu
• každoročná valorizácia miezd
• po prvom roku prechod do II. levelu s navýšením mzdy
• individuálne ohodnotenie zamestnanca podľa
pracovného výkonu
• 13. plat, kvartálne odmeny,
odmeny za program zlepšovania
• možnosť kariérneho rastu
• odmena za odporučenie vhodného kandidáta
• stabilná práca v príjemnom a priateľskom prostredí,
rodinné akcie
• DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM ZDARMA
zo smerov: Piešťany, Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica
V prípade záujmu zašlite svoj životopis
na adresu: infoinalfa@ottoworkforce.sk
alebo odovzdajte osobne na vrátnici spoločnosti.
Adresa: Priemyselná 573/3, 922 02 Krakovany
Tel.: 0948 250 665

Požiadavky:
• stredoškolské (USO s maturitou stavebného zamerania) alebo
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného zamerania
• práca na hlavný pracovný pomer
• bezúhonnosť
• výhodou sú znalosti z rozpočtovania stavieb
• práca s PC (Word, Excel, internet)
• zodpovednosť, organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme vo výške minimálne 720 € (pri vzdelaní USO),
790 € (VŠ I. stupňa) a 830 € (VŠ II. stupňa), plat bude zvýšený
v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú
nad rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných
a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky
naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného
príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa
na DDP, príspevok na rekreáciu.
Žiadosti spolu:
• so štruktúrovaným životopisom
• s dokladom o vzdelaní
potrebné odovzdať do 2. 5. 2019 do 13.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo
doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre investičnú činnosť – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú
písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania
dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Viera Mičurová, tel.: 033/7765359.

Mzda:
630,-€ základná mzda + dochádzkový bonus 50,-€
+ 100,-€ výkonnostné prémie
Benefity:
bezplatná doprava z Nového Mesta nad Váhom,
valorizácia miezd, príspevky za prácu
nadčas nad rámec Zákonníka práce, odmeny
za odpracované soboty, odmeny za odporučenie
vhodného kandidáta, príspevky pri životných
jubileách, príspevok do automatov na nápoje,
stravné lístky v hodnote 3,80€.
Nástup možný ihneď.
Bližšie informácie na
tel. čísle 0917 808 105 alebo 032/ 7741313
príp. e-mail miriam.dominova@prettl.com

Podmienky účasti:
• úplné stredné zdravotnícke, resp. stredoškolské
vzdelanie + opatrovateľský kurz 220 hodín
Platové podmienky:
• Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo
výške 660,00 € na 100% úväzok,
Osobnostné predpoklady:
• Kladný vzťah k práci so seniormi, empatia a spoľahlivosť,
zodpovednosť, precíznosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
je potrebné odovzdať do 24. 04. 2019 do 14.00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch
alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty
je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„opatrovateľka v ZOS neotvárať“ .
Bližšie informácie poskytne:
Viera Mičurová, č.t. 033/7765359