Len aktuálne ponuky práce z A.B. Piešťany č. 40/2018 zverejnené
19. októbra 2018 zoradené podľa druhu ponúkanej práce a počtu ponúk.

Čašník 4x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
ČAŠNÍK
základná zložka mzdy 576 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 715 € brutto,
práca na dohodu 3,50 €/hod., sobota 4,19 €/hod.,
nedeľa 4,88 €/hod., sviatok 6,26 €/hod.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

Reštaurácia v Ostrove
prijme
čašníčku/-ka
– mzda 3,50€/hod. + odmeny
Tel.: 0948 031 608

Hľadáme
obedového čašníka/čku
od 10:00 do 15:00 hod.
do sushi baru EDO-KIN.
Mzda: 3,50 €/hod. v čistom
Kontakt: 0948 414 274
E-mail: rybarova@edo-kin.sk

Elizabeth cukráreň kaviareň
prijme pre svoje prevádzky
– čašníkov
Na TPP aj brigádne.
Mzda min. 700€/mesiac + odmeny.
Tel.: 0903 704 242

Opatrovateľ 1x

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
opatrovateľov
aj bez kurzu, vyškolíme Vás.
Náborový príspevok 500 €
(akcia platí od 22. 10. do 30. 11. 2018)
Tel: 0918 930 000
Volať po – pia od 7:30 do 15:00 hod.

Zdrav. sestra 1x

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
zdravotné sestry
Náborový príspevok 1 000 €
(akcia platí od 22.10. do 30.11.2018)
Tel: 0918 930 000

Pom. práce 1x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
POMOCNÁ SILA do kuchyne
základná zložka mzdy 480 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 560 € brutto,
práca na dohodu 3,00 €/hod., sobota 3,69 €/hod.,
nedeľa 4,38 €/hod., sviatok 5,76 €/hod.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

Kuchár 1x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
KUCHÁR
základná zložka mzdy 576 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 750 € brutto,
práca na dohodu 3,50 €/hod., sobota 4,19 €/hod.,
nedeľa 4,88 €/hod., sviatok 6,26 €/hod.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

Barista 1x

Elizabeth cukráreň kaviareň
prijme pre svoje prevádzky
– baristu/-tku
Na TPP aj brigádne.
Mzda min. 700€/mesiac + odmeny.
Tel.: 0903 704 242

Vodič 1x

Prijmeme
šoféra na rozvoz pizze
do mladého kolektívu.
– plat od 35€/deň (12 hod.)
+ tringelty + strava samozrejmosťou
Tel.: 0907 251 270

Murár 1x

Prijmeme:
• murár
mzda 480 € + dohoda
0948 666 708
Životopisy posielajte na:
roman.janosec@gmail.com
Informácie: po – pia: 8.00 – 16.00 h

Tab
Obkladač 1x

Prijmeme:
• obkladač
mzda 480 € + dohoda
0948 666 708
Životopisy posielajte na:
roman.janosec@gmail.com
Informácie: po – pia: 8.00 – 16.00 h

Chyžná 2x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
CHYŽNÁ
základná zložka mzdy 480 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 560 € brutto,
práca na dohodu 3,00 €/hod., sobota 3,69 €/hod.,
nedeľa 4,38 €/hod., sviatok 5,76 €/hod.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

HOTEL SATELIT
prijme
chyžnú/čašnícku
na TTP alebo na dohodu.
Mzda 500€ v čistom.
Volať v pracovné dni.
Tel.: 0917 499 995
director@hotelsatelit.sk

Skladník 2x

ARGUS výrobca blahoprajných kariet a papierového
sortimentu
prijmeme pracovníkov/pracovníčky
REVERZNÉHO SKLADU
Pracovná náplň:
– príjem vráteného tovaru,
– kontrola, balenie a zaskladnenie
– jednozmenná prevádzka
Požadujeme:
– samostatnosť, spoľahlivosť,
– dôslednosti zodpovednosť
Základná mzda 3,50 €/hod. + prémie,
odmeny a príplatky (brutto)
Žiadosti zosielajte na e-mail:
sekretariat@argus-sk.sk
alebo osobne:
ARGUS, spol. s r.o., Ostrov 444, Ostrov pri Piešťanoch

PRÁŠKOVÁ LAKOVŇA
Qkomaxit
Príjme do zamestnania na TPP:
Skladník – vodič VZV
Náplň práce:
Nakladanie, vykladanie, balenie a
kontrola tovaru pred expedíciou. Príjem tovaru na sklad.
Mzda: 780 – 910 € v hrubom.
Požiadavky na uchádzača:
Manuálna zručnosť,
samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa.
Skúsenosti s vedením ľudí.
prax min. 2 roky.
Informácie o prevádzke:
Prevádzka sa nachádza
v obci Madunice. Práca sa vykonáva v dvojzmenej
prevádzke. Nejedná sa o pásovú výrobu.
Práca v mladom kolektíve.
Ing. Gajarský tel.: 0948 403 556

Upratovačka 2x

ZŠ Brezová 19, Piešťany
prijme
upratovačku
s nástupom 1. 11. 2018.
Požiadavky:
• základné vzdelanie
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup.
Kontakt: 033 76 233 07,
zsbrezapy@gmail.com

Prijmeme
• upratovačky
mzda 480 € + dohoda
0948 666 708
Životopisy posielajte na:
roman.janosec@gmail.com
Informácie: po – pia: 8.00 – 16.00 h

Obč. pohreby 1x

Mesto Piešťany
hľadá zamestnanca na dohodu na pozíciu
vykonávania občianskych pohrebov
Požiadavky:
• príjemné vystupovanie
• schopnosť vystupovať pred verejnosťou
Ponúkame:
• odmenu dohodou
Žiadosti posielajte na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 01 Piešťany
heslo: „OBRADY“
Pohovor sa uskutoční dňa 5. 11. 2018 o 9.00 hod.
v kancelárii vedúceho právnych a klientských služieb MsÚ,
Nám. SNP č. 3, Piešťany, prízemie.
JUDr. Pavol Vermeš, PhD. ,
vedúci oddelenie právnych a klientských služieb

Lakovač 1x

PRÁŠKOVÁ LAKOVŇA Qkomaxit
Príjme do zamestnania na TPP:
Lakýrnik – lakovač
Náplň práce:
Lakovanie výrobkov práškovou farbou.
Vešanie, balenie a kontrola výrobkov po lakovaní.
Mzda: 1000 – 1100 € v hrubom.
Prevádzka sa nachádza v obci Madunice.
Práca sa vykonáva v dvojzmenej prevádzke.
Nejedná sa o pásovú výrobu.
Práca v mladom kolektíve.
Ing. Gajarský tel.: 0948 403 556

Tab
Riaditeľ MŠ 1x

V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje zriaďovateľ
Obec Šterusy
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa (-ky) Materskej školy Šterusy
od 01. 12. 2018
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady:
• získanie profesijných kompetencií podla § 7 a § 34 zák. NR SR
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie 1. atestácie.
Ďalšie kritéria a požiadavky a požadované doklady
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
Obec Šterusy, Obecný úrad c. 117, 922 03 Šterusy najneskôr
do 31. 10. 2018 v zalepenej obálke s uvedením:
„Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania bude oznámené
uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady
písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím

Učiteľka 1x

Obec Trebatice
hľadá
učiteľku do Materskej školy
Štúrova 197/53, Trebatice, s nástupom podľa dohody.
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské
vzdelanie prvého alebo druhého stupňa.
Osobnostné predpoklady:
príjemné vystupovanie, pozitívny vzťah k deťom,
zodpovednosť, kreativita, základy práce s počítačom,
chuť pracovať na sebe.
Žiadosti a profesijný životopis prosíme posielať
na mailovú adresu:
palkechova@trebatice.sk,
alebo poštou na adresu školy:
Materská škola, Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice.

Masér 1x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
MASÉR
základná zložka mzdy 668 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 800 € brutto,
práca na dohodu 4,10 €/hod., sobota 4,79 €/hod.,
nedeľa 5,48 €/hod., sviatok 6,86 €/hod. – platové
podmienky platia len pre masérov s ukončeným
vzdelaním v odbore masér a zaregistrovaných
v komore medicínsko-technických pracovníkov.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

Fyzioterapeut 1x

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.
ponúkajú prácu v pracovných pozíciách:
FYZIOTERAPEUT
základná zložka mzdy 739 € mesačne brutto,
priemerný mesačný zárobok až do 830 € brutto,
práca na dohodu 4,50 €/hod., sobota 5,19 €/hod.,
nedeľa 5,88 €/hod., sviatok 7,26 €/hod. – platové
podmienky platia len pre fyzioterapeutov s ukončeným
vzdelaním v odbore fyzioterapeut a registrovaných
v komore fyzioterapeutov.
Termín nástupu – ihneď.
Bližšie informácie: 033 / 775 28 11
personal@spapiestany.sk
Ponúkame

Montér 2x

Dlhoročne zabehnutá firma
zvyšuje stavy
montérov
regálových systémov.
– plat od 4,50€
Tel.: 0907 289 398

REMARK interiér s.r.o.
hľadá
montážnych pracovníkov
na montáž nábytku na mieru.
• VP skupiny B
• technické myslenie
• manuálna zručnosť
• mzda 900 €
Tel.: 0905 643 089