Posledné lipy časť I. – Vajanského ulica

Vajanského ulica

Košaté koruny mohutných líp tônia Vajanského ulicu najmä počas horúcich dní.