AB Piešťany č. 33

 In Mesto a ľudia

Stojíte v niektorom zo supermarketov a pozeráte sa na
plné police tovaru. Košík sa Vám postupne napĺňa a pri
pokladni vás čaká studená sprcha. Tak mnohí nakupujú.
Prečo je to tak? Stratili sme schopnosť rozlišovať čo
je potrebné a čo je užitočné. Začali sme užitočné veci
zaraďovať do kategórie potrebných a tak hromadíme
nepotrebné veci. Horšie je, keď tento rozdiel nie sú
schopní postrehnúť politici.  Je užitočná rekonštrukcia
Štúrovej ? Určite áno, ale potrebná nie je. Potrebnou
je oprava výtlkov pred zimou. Nové parkoviská sú
užitočné ale potrebné je vyriešiť dopravu v meste, tak aby
sme neskončili ako Bratislava, kde sa chodec stáva atrakciou.
Chodníky zabrali zaparkované autá. Asi najväčším omylom
je nákup stíhačiek. Sú užitočné, ale určite nie potrebné. Budeme
sa na leteckých dňoch kochať drahou a nepotrebnou technikou
za obrovský balík peňazí. Potrebnou je akcie schopná armáda,
špičkovo vybavená pre prípad lokálnych konfliktov a živelných
udalostí.  Nájde sa u nás niekto, kto opäť dokáže odlíšiť tieto
dve slovká, sotva. To by sme sa museli vrátiť o desaťročia dozadu.
Keď sme vlastnili len potrebné veci. Nové AB – AB33