AB Piešťany 44

 In Mesto a ľudia

Je po voľbách, na čele mesta je odborník na životné prostredie.
Mal by pripraviť mesto na klimatické zmeny. Teda mal by pripraviť
odhad akým hrozbám bude čeliť mesto a okolie, ak sa zvýšia teploty
v priebehu niekoľkých rokov o 1, 2, 3 alebo 4 stupne. Severské mesta
na tom už roky pracujú, majú odhady možných rizík a snažia sa ich
praktickými opatreniami zmierniť. V Piešťanoch sa ďalej veselo betónuje,
rúbu sa stromy a miesto nich sa sadia umelé výpestky. „Odborníci“ na zeleň
sa nevedia dočkať revitalizácie parku. To bude kšeft.  Obchod je na prvom
mieste. Považskí Inovec čelí masívnemu výrubu. Dôsledok: Strácajú sa
potôčiky, vodný zdroj na Výtokoch má vážne problémy s dostatkom vody.
Podarí sa v Piešťanoch zastaviť zničujúce smerovanie? AB44