AB Piešťany 42

 In Mesto a ľudia

Voľby do samospráv patria medzi najdôležitejšie voľby.
Na štyri roky určujú, ako sa bude mesto meniť, čo pribudne
a čo ubudne. Slobodné voľby sa podobajú reklame. Rovnako
vnímame u oboch prísľuby. V reklame všetko fantastické,
jedinečné a neopakovateľné sa napokon po kúpe ukáže ako
obyčajné a normálne.
Ako tedy voliť? Na to si musí každí z Vás čo pôjde voliť
odpovedať sám. Na druhej strane AB-čka nájdete volebné
obvody a miesta kde budete voliť. Na ďalších stranách sa Vám
predstavuje väčšina kandidátov na primátora a poslancov.
Ak  prísľuby zvolených zástupcov mesta skončia ako v prísľuby
v reklamách, nebude to zle. Normálne fungujúce mesto môže
byť výhrou.  Kliknite si na  AB42