AB Piešťany 38

 In Mesto a ľudia

Štúrova ulica a jej krásne lipy odolali prvému náporu
moderny v podobe krajinnej architektúry zdedenej z čias
socialistickej výstavby. Vtedy sa ekonomický úspech hodnotil
tonami vyrobeného železa a cementu. Betónom sa pokryli
obrovské plochy. Stromy sa sadili, aby boli aj občania spokojní,
že mocným záleží na prírode. Betón na sídliskách potreboval
stlmiť svoju surovosť – stromy a trávnaté plochy boli výborným
riešením. Dnes už nik nepochybuje o neudržateľnosti betónovej
filozofie. Prečo, aj keď to vieme sa ďalej rúbe a betónuje?
Asi to odborníci na krajinu ani inak robiť nevedia. Tak to robia
desaťročia, prečo by mali zmeniť osvedčené postupy? Prečo
by chodili do zahraničia, aby sa presvedčili, ako sa to má robiť.
Smutná budúcnosť pre naše voľakedy zelené mesto. Na záver, ak si
myslíte, že korene stromov narušujú inžinierske siete, nie je to
pravdy. Na Vajanského oproti ZŠ je výkop vedľa veľkej lipy, korene
smerujú hlboko do zeme bez vetvenia. Stačí upraviť povrchové tzv.
dažďové korene a je po probléme pri každom veľkom strome. AB38