AB Piešťany 37

 In Mesto a ľudia

V AB 37 je graf bohatstva obyvateľov podľa výpočtov poisťovne
Allianz. Patríme medzi chudobné krajiny, za Českom zaostávame
takmer 2,5 krát. Za západnými krajinami podstatne viac.
Dobiehanie rozdielu je asi pre ďalších niekoľko generácií.
Môžme sa uspokojiť s niekoľkými v minulosti obľúbenými
tvrdeniami:
„Naše skutočné bohatstvo je v ľuďoch“
„Naše bohatstvo je v krásnej prírode“
„Načo sú mu peniaze, keď je v duši prázdny“
Je to klasický únik – hrozno na ktoré nedosiahnem je kyslé.
Ako sa k tomu postaviť ? Rast za cenu pôžičiek a úverov
nemení bohatstvo obyvateľov. Mení ho len prírastok majetku.
Začarovaný kruh. Nemá riešenie a tak sa s tým netrápme.
Asi najcennejšie v súčasnom marazme zdravotníctva a školstva
je zdravie ako telesné tak hlavne duševné. Len zdravý a múdry
človek dokáže nájsť cestu k tomu aby našiel radosť v tom čo robí,
ako žije a nie v tom čo vlastní. Nové AB37