AB Piešťany 36

 In Mesto a ľudia

Ako sa to robí v Japonsku?
Na ceste k dokonalosti a funkčnosti používajú v Japonsku
jednoduchú metódu. Mesto sa rozhodne postaviť novú
autobusovú stanicu. Vyšle niekoľkých poslancov do miest,
ktoré sú známe tým, že tam majú výborne riešené autobusové
stanice. Po návrate poslancov vzniká návrh, ako má vyzerať
ich budúca stanica. Návrh zadajú odborníkom – projektantom.
Výsledok je dokonalé fungujúca autobusová stanica postavená
na správnom mieste.
Ako to robil pán Švec?
Mali sme tú česť spraviť niekoľko rozhovorov s výborným
človekom, ktorý výrazne pomohol k tomu, že Piešťany zdobia
také stavby ako „Mušla“, „Hojdací most“…
Postup pri ich výstavbe sa dosť podobal tomu v Japonsku.
Bolo treba riešiť nový hudobný pavilón. Poslanci si spomenuli,
že na ich ceste do Tatier videli krásnu stavbu. Úlohu zadali pánovi
Švecovi z Technických služieb mesta. Ten dokázal zabezpečiť
výstavbu Hudobného pavilónu. Kľúčové bolo spojenie dobrého
nápadu so správnym človekom. Podobne to bolo s hojdacím
mostom na Lido a inými stavbami.
Ako sa to robí dnes?
Odborníci prevzali kontrolu nad všetkým, čo sa v meste
postaví. Všetkému chýba myšlienka a nápad. Keď už nedokážeme
prísť s niečím, čo by v budúcnosti zdobilo naše mesto ako stavby
pána Šveca, tak by sme sa mali aspoň poučiť z toho, čo zlé
sa stalo v iných mestách. Napríklad sa podeliť o skúsenosti
v Bratislave. Kde mesto stratilo kontrolu nad budovaním spevnených
plôch a rozsiahlym rúbaním stromov. Vyrobilo si obrovský problém
s odvodom dažďovej vody počas prívalových lejakov. Všetko nás len
čaká, lebo robíme podobné chyby. Bez dobrých nápadov sa mesto
nepohne vpred. Odborníci ich mávajú len zriedka a za veľa nestoja.
Na záver:
Pred desiatimi rokmi sa pán Švec chcel podeliť o svoje bohaté
skúsenosti. Nik z kompetentných neprejavil záujem sa s ním stretnúť.
Nové AB je na AB36