AB Piešťany 35

 In Mesto a ľudia

Poslanci sa už tešia na svoje novučké parkovisko pred knižnicou
a na druhej strane tradiční kosci smútia za ďalšou trávnatou
plochou, ktorú zalial betón. Tradícia a história opäť prehrala
s technokratickým prístupom. Je málo parkovísk – postavíme
ďalšie a ďalšie. Kosci tento problém riešia tradične. Nie je lúka
nájdeme ju o pár kilometrov ďalej. Ešte dokážu používať nohy
na chodenie a nie len na stláčanie plynu v aute. Ešte im nestvrdlo
srdce. Na parkovisku podobne ako na kruhovom objazde
na Radlinského je len jedna vec užitočná. Budú to pamätníky
tejto doby. Budú rozprávať príbeh zmätených ľudí, ktorých
automobilizmus doviedol… Ale to už bude vecou budúcej
generácie ako to nazve a ako sa bude pozerať na to čo jej
zanecháme. Oba prístupy si môžete pozrieť, ten technokratický
pred knižnicou a ten tradičný 22. septembra o 17.00 h na lúke
ľavého brehu Váhu pri Kolonádovom moste. Nové AB je na AB35