AB Piešťany 26

 In Mesto a ľudia

Poslanecké parkovisko vedľa knižnice dostáva konečnú podobu,
stratila sa tráva, kríky a niekoľko stromov. Ekologické cítenie
projektanta alebo zadávateľa sa pretavilo do úzkych pásikov
hliny, lemujúcej pevný povrch budúceho parkoviska. Perspektívne
sa tam zasadí zopár stromčekov alebo kríkov. Tak sa to spravilo
v okolí Auparku.  Dnešní projektanti a plánovači vyťahujú svoje
vedomosti z čias totálneho spoločenského úpadku tzv. konzumného
socializmu. Dnes máme inú dobu nech žije „konzumný kapitalizmus“.
Betónové mesto ja ako stvorené pre hry, ktoré prídu s klimatickými
zmenami. Ale to už bude iná kapitola. Nové AB nájdete na AB26