AB Piešťany 24

 In Mesto a ľudia

Ak si všímate veci okolo seba, nemohlo vám uniknúť obrovské nasadenie
ťažkej techniky pri premene zelene pred knižnicou na parkovisko. Podobný
obraz poskytuje priemyselné rúbanie dreva v lese. Ťažká technika v rukách
„človeka“ dokáže prírodu v jednom okamžiku položiť na kolená. Na druhej
strane barikády stoja tí čo sa o prírodu starajú. Miesto ťažkej techniky majú
motyky, hrable, kosačky a svoje ruky. Je jasné, kto v tomto boji vyhrá. Príroda
nemá ani len nádej, aj keby sa tisíce ochranárov pustilo do jej záchrany.
Ak rodičia nepociťujú strach z osudu vlastných detí a pomáhajú v tomto
zničujúcom ťažení proti prírode, apel na to aby sa chovali ako ľudia
je naivný a smiešny. Moc peňazí premenila ich srdcia na kameň.
Nové AB24