AB Piešťany 23

 In Mesto a ľudia

Kto bol v niektorom severskom meste, ten sa musí v Piešťanoch cítiť ako
v minulom storočí. Tam pochopili, že automobil v meste je otravné čmúdiace
a prekážajúce monštrum.  Nahradili ho bicyklami a perfektnou hromadnou
dopravou. Výsledok ulice plné chodcov, bicyklistov a hlavne života. Nebolo
ani treba ani veľa odborného výskumu, aby zistili, že čím viac parkovísk a
ciest v meste, tým viac automobilov. Kde sa uberajú Piešťany sa len ťažko
chápe. Bicyklové mesto sa zmenilo. Koľko rokov bude trvať, kým niekto
pochopí, že budovanie parkovísk je nekonečný proces, odsúdený na neúspech.
Nové AB-čko nájdete na AB23