AB Piešťany 12

Veľkonočné AB-čko vychádza tradične pred sviatkami. Dva dni pred sviatkami sa začala aj výstavba
parkoviska vedľa knižnice rúbaním stromov. Väčšina ľudí z nášho mesta si sviatky uctí v kostoloch
a v prebúdzajúcej sa prírode. Zopár ľudí však sviatky bude oslovovať svojsky – ničením, rúbaním
a betónovaním. Koľkokrát sme už apelovali na ochranu stromov a zelene, boj zo zlom je márny boj.
Nové AB-čko si môžete prečítať ak kliknete na odkaz AB12