A.B. Piešťany č. 38

Blížia sa voľby do TTSK (župné voľby). Patria medzi tie o ktoré voliči nejavia veľký záujem.
Snáď len posledný volebný výsledok v Bansko Bystrickom samosprávnom kraji  pritiahol
záujem verejnosti. Vtedy mnohí, čo ako tak sledujú verejné dianie  hľadá odpovede
na otázky čo sa tam deje, prečo sa voliči takto rozhodli. Samozrejme „nabehli“ politológovia,
komentátori a ďalší odborníci aby splnili ich objednávku a priniesli odpovede. Bez toho
aby tam zacestovali, rozprávali sa s ľuďmi… Verme, že kraj ku ktorému patria aj Piešťany
nebude voliť tak, aby sa o nás potom týždne debatovali odborníci na politiku. Piešťany
majú mnoho problémov za ktoré môže TTSK. Opustené objekty bývalých stredných a učňovských
škôl, neriešený problém letiska a mnoho ďalších menších či väčších „nedorobkov“.  Určite nie je
možné súkať riešenia z rukáva, ale zatvoriť, premiestniť, zrušiť, to veľa múdrosti nechce.
Ale nájsť odpovede na to čo potom, to už je iný problém. Zatiaľ sa to rieši opakujúcimi sa inzerátmi
na odpredaj majetku a tabuľkami FOR SALE na objektoch. A tak denne chodíme okolo opustených
budov. K Lipe, Slovanu, Váhu, Chirane, T-comu… pribudli ďalšie objekty, ktoré v minulosti patrili
k pýche mesta. Radšej kliknite na AB