A.B Piešťany č. 33

Sládkovičova sa zmenila
Pred mnohými rokmi sme sa snažili zachrániť stromy na Sládkovičovej ulici, snaha bola
márna. Vtedajšia generácia komunálnych politikov milovala rúbanie v meste.
Stromy boli zničené behom pár dní. Náprava rúbaniska a ulice sa vliekla roky. Našťastie sa táto
dôležitá ulica, ktorá spája sídlisko juh z centrom a slúži študentom, ktorí prichádzajú do mesta
autobusmi je ako vymenená. Dobrý zámer radnice sa stretol s výborne  urobenou prácou
stavebnej firmy. Pre mesto platí ako pre všetko v živote: nesprávna vec sa spraví za chvíľu,
jej náprava trvá roky a stojí veľa peňazí a práce. Ak budete mať chvíľu času, prejdite
sa po Sládkovičovej ulici a samozrejme si pri tom môžete prečítať AB-čko. Nebude
Vám hroziť, že do niečoho zakopnete alebo padnete do výtlku. Budúci týždeň sa dáme
letnú prestávku, takže AB 34 bude 8. septembra.  Ešte odkaz na nové AB-čko je AB33