A.B. Piešťany č. 3

Školáci končia prvý polrok a čakajú ich vysvedčenia. Väčšina z nás čaká na zimu, sneh
a zimné radovánky. Či sa dočkáme, to nik nevie. Dnešnou istotou sú len administratívne
a organizačné povinnosti. Tie prichádzajú v pravidelných dávkach. Či už sú to dane,
štatistické zisťovania, nové super televízne seriáli made in Slovakia. Kde sa na nás hrabe
Turecko. V počte vyrobených automobilov a TV seriálov na občana sme sa stali veľmocou.
Kto nemá v rodine montážnika v automobilke, alebo TV herca ten ako keby ani nebol.
Prajme školákom dobré známky. Ekonomike čo najviac vyrobených automobilov a nám
ostatným miesto snehu aspoň nový večerný TV seriál. Ak ste milovníkom čítania a nie
pozerania na TV klinite na AB3 a čítajte