A.B. Piešťany č. 27

Pre týždňom sme pripomenuli pokračujúce rúbanie stromov v Piešťanoch.
Keď sa nájde človek, čo „zúraduje“ výrub stromu, ktorý tienil slnko deťom
na ihrisku, tak strácam ilúziu že mesto má budúcnosť, na ktorú ho nasmeroval
Winter. Prinieslo jeho občanom prosperitu a dlhé roky relatívneho blaha.
Asi ste si všimli, že ubúda návštevníkov z vyspelých krajín…, kto by sem šiel
do zabetónovaného mesta „zaprataného“ autami? To má aj doma.
To milé zelené mesto je minulosťou. Súčasne mesto riadia záujmami ľudí,
ktorým nohy nahradili pneumatiky ich luxusných automobilov a srdce ???
Dosť kázania, živo ide ďalej. Len technická poznámka – neverte prechodom
pre chodcov. Štatisticky tam zomiera viac ľudí, ako na neoznačených miestach.
Počkajte kým je cesta voľná, nedomáhajte sa práva prejsť, život za to stojí…
Noviny si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz 27