A.B. Piešťany č. 22

Môžete si pozrieť druhé júnové AB-čko. Bude zároveň roznesené
po okolitých obciach. Tradícia „AB-čko aj pre ďalšie okolité obce“ má 25 rokov.
A čo je v novom AB-čku? Stačí kliknúť na dokaz AB 21